Privacybeleid

Als organisatie die betrokken is bij de veiligheid van uw computer, nemen we uw privacy erg serieus. Onze website geeft duidelijk aan wat voor informatie wij over u verzamelen en opslaan.

Er zal geen enkele vorm van persoonlijke informatie, zoals uw naam, emailadres, inloggegevens van Instant berichtensoftware, die u ons vrijwillig geeft, worden doorgegeven aan derden, tenzij u ervoor gekozen heeft dat deze informatie openbaar gemaakt kan worden, of wanneer het nodig is om deze informatie te verstrekken aan overheids- of juridische instanties. Wij doen ons best om gegevens veilig te bewaren zonder dat deze blootgesteld worden aan onbevoegde toegang.

Weer u ervan bewust dat persoonlijke gegevens die u plaatst op ons discussieforum voor iedereen zichtbaar kan zijn, omdat zoekmachines in staat kunnen zijn om de gegevens waar te nemen, en deze vooor een bepaalde tijd te bewaren, zelfs als zij van onze servers zijn verwijderd. U heeft het recht om uw persoonlijke informatie te verwijderen wanneer u dat wenst. Indien u uw account wilt verwijderen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze website voorziet in koppelingen naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de manier waarop zij omgaan met het verzamelen van uw persoonlijke informatie. Daarom adviseren wij u om hun privacy beleid afzonderlijk te raadplegen.


Recente parasietmodificaties:

Informatie over SSL-certificaten
pcthreat.com Webutation