Voorwaarden voor gebruik

PcThreat.com is een project dat is opgezet om de publieke bekendheid met spyware te vergroten. De website is ontwikkeld door een groep mensen die zich zorgen maken over zaken m.b.t. computerbeveiliging en deze website opdragen aan het bestrijden van spywarebedreigingen.
Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u verder de site binnengaat. Het feit dat u ervoor kiest om deze website te gebruiken en/of software te downloaden geeft aan dat u het eens bent met deze voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert dient u deze website niet verder te gebruiken.


DE INFORMATIE DIE U OP DE WEBSITE AANTREFT, IN DE VORM VAN BESCHRIJVINGEN EN GEPLAATSTE BERICHTEN, IS ZOALS HET IS, ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ INGESLOTEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE INGESLOTEN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. DEZE DISCLAIMER ZAL IN DE BREEDSTE ZIN WORDEN TOEGEPAST IN RECHTSGEBIEDEN DIE DE UITSLUITING VAN INGESLOTEN GARANTIES BEPERKEN.
UW GEBRUIK VAN PCTHREAT.COM EN GEKOPPELDE SITES, DIENSTEN EN PRODUCTEN IS VOOR UW EIGEN RISICO. NOCH PCTHREAT.COM, NOCH ZIJN PARTNERS ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN T.O.V. U OF IEDER ANDER VOOR ENIG VERLIES OF ENIGHE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK, OF HET ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DEZE WEBSITE, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, ENIGE VERLOREN WINST, VERLOREN SPAARGELD, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, VERLIES VAN PROGRAMMA‘S OF ANDERE GEGEVENS VAN UW COMPUTER.


Als u uitvoerbare programmabestanden download van deze website, is het volledige risico m.b.t. de resultaten en presaties van zo‘n programma voor uw rekening. PcThreat.com is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of fouten in deze programma‘s, en PcThreat.com garandeert niet dat de werking van deze programmatuur zonder storingen zal zijn.

De sites waarnaar gekoppeld word vanaf PcThreat.com zijn niet onder het beheer van PcThreat.com, en PcThreat.com aanvaardt dus geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige informatie die beschikbaar is op de gekoppelde sites. Uw koppelingen van sites van derden naar deze website is voor uw eigen risico. Door naar een website van derden te koppelen of een website van derden toe te staan om naar deze site te koppelen is voor uw eigen risico. Het koppelen naar een website van derden of toe te staan dat een website van derden naar deze website linkt, houdt niet in dat PcThreat.com de operator of de inhoud van de gekoppelde site goedkeurt. Het posten van auteursrechtelijk beschermd materiaal is niet toegestaan en uw commentaren, correcties, bewerkingen en beschrijvingen zullen worden verwijderd van deze site.


Schending van deze voorwaarden voor service zal tot gevolg hebben dat de toegang tot PcThreat.com zal worden beëindigd en geposte informatie en commentaren worden verwijderd. Enige geschillen die voortkomen uit het gebruik van PcThreat.com zullen worden geslecht door de rechtbanken van de Staat Florida.


Recente parasietmodificaties:

Informatie over SSL-certificaten
pcthreat.com Webutation