Trojan:

Trojan Een Trojaans Paard is een verwoestend programma dat zichzelf voordoet als een welwillende toepassing. De term komt uit de Griekse mythologie over de Trojaanse oorlog, zoals die werd verteld in de Aeneis door Virgilius en genoemd in de Odyssee door Homerus. Volgens de legende boden de Grieken de inwoners van Troje een groot houten paard aan waar zij in het geheim hun strijders in hadden verborgen. Tijdens de nacht kwamen de strijders tevoorschijn uit het houten paard en overliepen de stad. Bij computers kan een Trojaans paard verwijzen naar een programma waarvan u kunt denken dat het veilig is, zoals bijvoorbeeld een afbeelding of een audio- of videobestand, dat de gebruiker aanspreekt en dat hem zou dwingen om het te openen. Er is echter op verrassende wijze een schadelijk iets in verborgen, mogelijk een worm of virus. Deze uitvoerbare programma‘s of afbeeldingen komen normaalgesproken binnen als bijlage bij email. Maar niet altijd. Soms kunnen zij worden gedownload door FTP servers of Crack sites als een soort software die als zeer nuttig beschreven wordt. Na het installeren krijgt het Trojaanse paard controle over uw systeem, en daarmee kunnen hackers een hoop schade aanrichten. Een Trojaans paard kan uw bureablad wijzigen of ongewenste snelkoppelingen toevoegen, of zij kunnen ernstige schade veroorzaken door het verwijderen van bestanden en het vernietigen van informatie op uw systeem. Trojaanse paarden kunnen tevens een achterdeur op uw computer creëren die kwaardige vrije toegang tot uw systeem geeft. Met behulp van Trojaanse paarden kunnen kwaadaardige gebruikers toegang krijgen tot vertrouwelijke of persoonlijke informatie. In tegenstelling tot virussen en worms reproduceren Trojaanse paarden zich niet door het besmetten van andere bestanden, noch kopiëren zij zichzelf en ieder nieuwe slachtoffer moet het besmette bestand openen. Om zulke risico‘s te vermijden dient u nooit bestanden te downloaden van onbekende sites en mensen, of te klikken op koppelingen die door hen aangeboden worden. Zelfs wanneer u een bestand ontvangt van een vriend kan dit nog steeds besmet zijn. Uw vriend hoeft niet te weten dat het is besmet. U dient tevens het gebruik van programma‘s te vermijden die automatisch uw afbeeldingen voorvertonen.

Download Trojan besemettings-scanner *
  • Snelle & geteste oplossing voor verwijderen van Trojan-bedreiging.
  • Nu opslaan op uw bureaublad & uitvoeren!

Alles Trojan in ons gegevensbestand:

 
Recente parasietmodificaties:

Informatie over SSL-certificaten
pcthreat.com Webutation